Så påverkas The Farm av corona (COVID-19)

Coronaviruset, eller covid-19 som det egentligen heter, är en ständigt aktuell fråga. Det har redan gett stor effekt på företag runt om i världen och det kommer naturliga följdfrågor. Hur påverkas jag av en eventuell karantän? Hur påverkas mitt företag? Och hur påverkas de leveranser jag väntar på? Det är svårt att förutse omfattning och alla förbereder sig det bästa man kan. I detta inlägg tänkte vi på The Farm berätta hur vi tänker kring möjliga scenarion och vad man som kund kan förvänta sig.

Så jobbade vi innan covid-19

Även om vi redan nu ser en effekt av coronaviruset i Sverige så jobbar vi på som vi gjort historiskt. Alla sitter i regel på vårt kontor i Falköping, men vi har en kultur som tillåter en att jobba hemma. Detta är tack vare digitala verktyg samt den typen av arbete som vi utför. Även om man jobbar i grupp finns chattverktyg, tjänster som till exempel Google Meet och telefon som alternativ till att ses. Alltså är vi sällan full styrka på kontoret, utan vi låter livet levas och vi anpassar arbetet efter det. Vi har jobbat så i alla 12 år och har med detta bra rutiner och en strategi som fungerar.

Anpassa oss efter samtiden

Om det kommer restriktioner, rekommendationer eller krav på karantän kan The Farm med nuvarande arbetssätt ställa om från en dag till en annan. Med tanke på hur vi jobbar idag är ingen främmande för det arbetssättet, varken kunder eller kollegor. Från ledningens håll ser vi inga faktorer som skulle påverka produktionen negativt av att hålla våra medarbetare hemma. Vi skulle kunna leverera i samma takt och med samma arbetssätt.

Vid en händelse av att man rekommenderas att inte resa eller besöka andra städer, kan vi även med enkelhet boka om planerade möten till onlinemöten.

Om vi blir sjuka

Ifall någon av våra medarbetare drabbas av covid-19 eller för den delen, någon annan sjukdom, har vi även lösningar på det med. Vi har i de flesta fallen flera personer med samma kompetens och redan nu en plan för att man ska kunna stötta i projekt, eller ta över projekt. Detta skulle innebära att vi kan låta en annan medarbetare fortsätta med ett projekt vid en sån händelse. Detta arbetssätt gör oss otroligt flexibla för att kunna bibehålla produktionen samt leveranser.

Vi jobbar vidare

Jobbar hemifrån

Sammantaget är The Farms målbild att vi enkelt ska kunna anpassa oss och jobba vidare enligt de planer som finns. Vi anser att det är en låg risk för att något projekt ska störas för att vi inte kan leverera. Det kan dock uppstå situationer där vi inte får det material som är nödvändigt för att kunna jobba vidare, på grund av konsekvenserna av covid-19. Men i de fallen har vi en löpande dialog med kunden och anpassar projekten efter de förutsättningar som råder.

Vi vill dock, trots att vi har bra förutsättningar att arbetsmässigt kunna jobba vidare, vara ödmjuka inför de effekter som kan komma vid en eventuell karantän. Alltså har vi en målbild men vi kan inte säga hur framtiden kommer te sig. Vi vidtar de försiktighetsåtgärder vi kan och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.