Plattform Webb
Teknologier
C#/.NET-logotyp Wordpress-logotyp PHP-logotyp Angular-logotyp jQuery-logotyp Azure-logotyp

Har du en fråga?

Kontakta mig via telefon eller e-post så hjälper jag dig.

Ahmed Krayem ahmed@thefarm.se 076-643 33 06

Leos Lekland

Leos Lekland är Nordens största och mest besökta leklandskedja. När bolaget startade 2006 ville grundarna skapa en mötesplats för familjer med fokus på lek och rörelse. Företagets framgång bygger på ett starkt koncept med lek, bus och rörelse för hela familjen med säkerhet, renlighet och service i första rummet. The Farms historia tillsammans med Leos Lekland startade 2017 då Leos Lekland eftersökte ytterligare kvalificerad hjälp för utveckling och fortsatt digitalisering för sin hemsida och verksamhet.

Arv & ombyggnation

Hemsidan för Leos Lekland hade redan tidigare genom åren fått ett flertal uppdateringar sedan sin uppstart vid 2007. Under 2017 tog The Farm över sidans utveckling, samt support från deras tidigare webbyrå. Sidan var redan vid övertagandet byggd med WordPress, för att administratörerna enkelt ska kunna lägga till och uppdatera innehåll själva. Tillsammans med WordPress fanns en integration med AngularJS som i sig kommunicerade med ett backend-API.

AngularJS användes för att enklare kunna presentera data, utnyttja mer strukturerade flöden och även för kopplingen mot deras skräddarsydda backend. Backendlösningen är skriven i .NET för att kunna bygga API:er. Det första uppdraget för The Farm blev att hantera övergången från den tidigare webbyrån och att fortsätta bygga på det nya temat av hemsidan. Vid färdig uppdatering av hemsidan påbörjades direkt ett inflöde av nya uppdrag:

  • Uppsättning av tävlingar och kampanjer
  • Implementera webbshop (WooCommerce)
  • Byggnation av orderexport
  • Göra färdigt tidigare påbörjat kalasbokningsflöde
  • Byggnation gruppbokningsflöde

Nya uppdrag

Hemsidan hade sedan tidigare inte något sätt att skapa skräddarsydda tävlings- eller kampanjformulär, så detta blev det första uppdraget. Via AngularJS i kombination med WordPress konstruerades dessa teman för att ge möjlighet till att skapa separata sidor som kan visa text och formulärdata. Detta genom unika nycklar som hanteras i en .NET-backend.

Därefter påbörjade vi arbetet för att integrera en webbshop, valet föll på WordPress-pluginet WooCommerce. Målet var att få ihop en fullt fungerande webbshop för att kunna presentera skräddarsydd data. I samma skede implementerades det exportfunktioner för Leos Leklands ekonomiavdelning att enklare kunna hämta ut orderdata från WooCommerce.

För att smidigare kunna hantera bokningar så efterfrågade Leos Lekland utveckling av två skräddarsydda bokningsflöden. Där skulle deras kunder kunna boka upp sig för kalas eller större gruppevenemang, med tillhörande funktioner som datumregistrering, förbeställning av mat med mera. Dessa flöden var även de utvecklade med AngularJS, integrerad till WordPress och kommunicerade med API:t.

Utöver alla större utvecklingsuppdrag så har en stor del av vår tid fokuserats på support och mindre implementeringar. Dessa arbeten är allt från att bygga nya exporter, förbättra SEO eller omkonstruera sidans kontodesign, till inlägg av översättningar eller ny statisk text.

Vårt mål på The Farm var att hantera önskemålen och återkomma med smarta, tekniska lösningar som är skalbara för Leos Lekland och deras verksamhet. Givetvis med både Leos samt deras kunder i åtanke.

wave
“ 
Samarbetet med The Farm har hjälpt oss med vår digitaliseringresa och interna administration
- Anders Forssten, Leos Lekland
wave